sobota, 13 lipca, 2024
Rynek

ZSRP: Uniknęliśmy załamania rynku jabłek

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Związku Sadowników RP został podsumowany poprzedni rok działania organizacji. „Uniknęliśmy całkowitego załamania rynku jabłek” – mówił Prezes Mirosław Maliszewski.

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej podsumował na Walnym Zebraniu kolejny rok swoich działań w kraju i na forum europejskim, w tym organizowane wydarzenia, inicjatywy dotyczące upraw ekologicznych oraz działania promocyjne. Zarząd ZSRP uzyskał jednogłośnie absolutorium. Spotkanie było też okazją do planowania dalszych aktywności, mających na celu poprawę sytuacji rynkowej oraz wypracowanie perspektywicznego podejścia do sytuacji w branży.

Mechanizm dopłat do przetwórstwa – sukces Związku Sadowników RP

Prezes ZSRP Mirosław Maliszewski zaprezentował sprawozdanie roczne i powiedział:

Umiejętnym oddziaływaniem na środowisko, zgłaszaniem pewnych propozycji rozwiązań na poziomie unijnym i krajowym, doprowadzeniem do mechanizmu dopłat do przetwórstwa osiągnęliśmy ceny jabłek wyższe o 30-40 groszy. Sadownicy mają ogromną siłę oddziaływania i wydaję mi się, że w tym sezonie udało się ją dostrzec i wykorzystać. Dzięki informacji o zamiarze wprowadzenia mechanizmu wycofywania przestaliśmy ulegać panice, rozłożyliśmy sprzedaż w czasie i w efekcie nie nastąpiło załamanie cen.

Uniknęliśmy całkowitego załamania rynku jabłek, na które się zanosiło wskutek zamknięcia niemal wszystkich kierunków dotychczasowego eksportu

– podkreślił Prezes Maliszewski.

Źródło: polskiesadownictwo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *