sobota, 13 lipca, 2024
Rynek

60 mln zł wsparcia dla producentów jabłek

13 lipca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw w ramach Porozumienia Rolniczego. Wsparcie dla sadowników ma wynosić prawie 60 mln zł. Będą też środki z KPO na krótkie łańcuchy dostaw.

W spotkaniu udział wzięli: sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych Norbert Kaczmarczyk, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz Departamentu Rynków Rolnych MRiRW. Zaproszeni zostali też producenci i przetwórcy owoców i warzyw.

Wsparcie dla sadowników

Wśród tematów spotkania były przebieg i efekty mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”. W ramach tego działania do producentów jabłek trafi prawie 60 mln zł.

Omawiano również możliwe działania w sektorze ogrodniczym w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz sytuację na rynku owoców i warzyw – w tym wysokie ceny energii, które zwiększają koszty produkcji oraz przetwórstwa.

Środki na krótkie łańcuchy dostaw

Minister Norbert Kaczmarczyk poinformował, że 4,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zostanie przeznaczone na wsparcie inwestycyjne różnych etapów krótkich łańcuchów dostaw żywności – w tym dla rolników rozpoczynających lub kontynuujących przetwórstwo rolno-spożywcze na małą skalę oraz dla przedstawicieli sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *